Pravidla pro klienty – MANUÁL

MANUÁL PRO OTEVŘENÍ STUDIA Zdravý pohyb ČB

Vážení klienti,

pro zajištění bezpečnosti vaší i mojí, Vás prosím o dodržování následujících pravidel. Pravidla jsou stanovená Českou fitness komorou ve spolupráci s doporučením hygieniků. Upravila jsem je pro nás:

 1. Doma si nachystejte dva či více ručníků ke cvičení (jak kdo potřebuje k podkládání)
 2. Pokud máte, vezměte si vlastní podložku.
  Pokud nemáte, vezměte s sebou velkou osušku, která pokryje podložku.
  Pokud byste si chtěli zakoupit podložku vlastní – zajistím – stačí nahlásit.
  V tuto chvíli nemohu ve studiu půjčovat ručníky, ani deky.
 3. Přibalte jednorázové rukavice – v případě použití pomůcek, budeme je potřebovat.
 4. Přijďte již převlečení ve sportovním oblečení a co nejméně věcí s sebou. Je zakázáno používat šatny. Budete si věci ve studiu odkládat na věšák. Boty odkládáte ve studiu do botníku.
 5. Při vstupu do studia použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 6. Rouška – nezapomeňte, že při skupinových lekcích dochází ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, doporučuji mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji do doby než začneme cvičit, ke cvičení ji můžete odložit. V případě, že budete cvičit v roušce, noste prosím chirurgické ústenky. Nejlépe se v nich dýchá, již se dají zakoupit v lékárnách.
 7. Udržujte mezi sebou bezpečnou vzdálenost 2 m odstup.
 8. Mezi jednotlivými hodinami vyčkejte na chodbách a mezi s sebou udržujte bezpečnou vzdálenost.
 9. Užití toalety je možné, dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 m odstup. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
 10. Vodu na pití si nosíte vlastní nebo si můžete zakoupit balenou ve studiu.
 11. Platba na účet nebo v hotovosti – připravte si prosím částku přesně a prosím o dodržení bezpečné vzdálenosti.
 12. Po každém cvičení budeme pečlivě dezinfikovat místa i pomůcky. Dezinfekční prostředky pro vás budu mít k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
 13. Při odchodu opět použijte dezinfekční prostředek na ruce, odcházíte postupně.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a budeme se cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků mě kontaktujte, jsem Vám plně k dispozici.

Těším se na viděnou.

Ing. Jitka Moulisová
Napsat komentář