Typy lekcí

Mohu Vám nabídnout následující konzultace / tréninky v oblasti zdravého pohybu:

Je vhodný pro ty, co požadují a vyhledávají osobní přístup, mají specifické požadavky a přání, případně zdravotní omezení.

Jak to probíhá:
Na úvodní konzultaci si vyspecifikujeme vaše očekávání a přání. Provedeme diagnostiku. S přihlédnutím k aktuální fyzické kondici a v k vašemu zdravotnímu stavu si definujeme cíl, ke kterému budeme směřovat.

Následné konzultace a tréninky probíhají výhradně dle:
– metodiky zdravotního Pilates
– konceptu vývojové kineziologie Dynamické Neuromuskulární Stabilizace Prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D. (DNS)
– principů programu Strukturální Pohybové Integrace Mgr. Daniela Müllera
– a postupů švýcarského rehabilitačního konceptu Spiraldynamik®

Je určený pro ty, kteří ukončili rehabilitační cvičení a potřebují v pohybové aktivitě pokračovat z důvodů zvýšení fyzické kondice, zlepšení zdravotního stavu, potřeby pochopit a rozumět více vlastnímu tělu a cítit se díky tomu lépe. 

Jak to probíhá:

Post-rehabilitační konzultace fungují podobně jako individuální tréninky, tj. na úvodní konzultaci si vyspecifikujeme vaše očekávání a přání. Provedeme DIAGNOSTIKU. S přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu po ukončené rehabilitační péči, k lékařským zprávám a doporučením lékařů a k aktuální fyzické kondici si definujeme cíl, ke kterému budeme směřovat.

Následné konzultace a tréninky jsou navazující na ukončenou rehabilitaci a probíhají dle:
– metodiky zdravotního Pilates a FYZIOPilates
– konceptu vývojové kineziologie Dynamické Neuromuskulární Stabilizace Prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D. (DNS)
– principů programu Strukturální Pohybové Integrace Mgr. Daniela Müllera
– a postupů švýcarského rehabilitačního konceptu Spiraldynamik®

skupinový UZAVŘENÝ KURZ
Je soubor lekcí, které jsou metodicky zaměřené na maximální možný rozvoj pohybových schopností v daném časovém intervalu.
Kurzy jsou určené mužům i ženám s předchozími i bez předchozích pohybových zkušeností.

Cílem je: 
– zlepšit fyzickou i psychickou kondici
– naučit se vnímat a poslouchat vlastní tělo
– přenést zdravé pohybové návyky do běžných denních činností
– cítit se lépe

Výhody uzavřených kurzů:
– na lekci není nutná rezervace jako u otevřených skupinových lekcí
– jednotlivé lekce plynule na sebe navazují
– pouze pro přihlášené klienty
– rychlejší pokroky
– efektivnější cvičení

skupinové OTEVŘENÉ LEKCE
Jsou určeny pro pokročilé klienty, kteří mají za sebou absolvovaný uzavřený kurz nebo pokud mají se cvičením zdravotního Pilates zkušenosti a pro ty, kteří to se mnou táhnou již řadu let 🙂

Hodiny jsou určené mužům i ženám. Muži zpravidla mají ostych, že mají cvičit v ženském kolektivu, ale musím upozornit, že zdravé tělo chceme všichni bez rozdílů.

Cílem otevřených lekcí je:
– zvýšit fyzickou i psychickou kondici
– propojit zdravý pohyb v dynamičtějším, koordinovaném pohybu
– nadále prohlubovat a zapojovat zdravé návyky do běžných denních činností
– vypnout a užít si hodinu pro sebe zdravým způsobem
– posílit tělo a cítit se lépe

Výhody:
– lekce jsou dynamičtější, v rychlejším tempu
– využití různých pomůcek a stylů (např. SPIRALS – pilates v pohybu)
– sejít se s přáteli ze cvičení

Jedná se o lekci, kterou téměř vždy začínám skupinový uzavřený kurz. V případě, že nestihnete začátek uzavřeného kurzu a rádi byste se připojili, tak mne kontaktujte. Sejdeme na úvodní hodině, a pak již můžete pokračovat v kurzu.

Budete již cvičit, potřebujete s sebou oblečení, mělo by být pohodlné, ale ne zas příliš volné, aby Vám umožnilo vidět se v zrcadle. Pilates a zdravý pohyb je nejen cvičení, ale hlavně nauka o vnímání pohybu těla. Je dobré vidět svá ramena, hrudník, jak stojíte či jak držíte hlavu.

Na úvodní lekci se dozvíte základní teoretické informace o jednotlivém nastavení ve cvičebních pozicích. Vyzkoušíte si správné držení těla. Po této lekci již budete připraveni zúčastnit se skupinového cvičení pro začátečníky.

Možná Vám po úvodní lekci bude připadat, že jsem Vás zahrnula spoustou informací. Nenechte se odradit! Vnímat své tělo ve správném nastavení se nelze naučit za jednu nebo dvě lekce! Ani číst a psát nebo cizí jazyk či řídit auto, jste se nenaučili hned. Samozřejmě záleží také na individuálních schopnostech, na tom, zda jste se již dříve věnovali nějaké pohybové aktivitě. Záleží na Vaší schopnosti se učit, na píli a entusiasmu – všechny tyto faktory ovlivní, jak rychle dokážete proniknout do podstaty cvičení.

Rozhodně ovšem platí, že zdravý pohyb JE VHODNÝ PRO KAŽDÉHO, v KAŽDÉM VĚKU. Prostě neváhejte a přijďte vyzkoušet cvičení.

Je určené:
– pro muže i ženy
– bez omezení věku
– bez nutnosti předchozích pohybových zkušeností