Měsíc: Leden 2022

Nová pravidla ve vztahu ke COVID

Drazí, Česká Komora Fitness upřesnila pravidla, která je nutné dodržovat. Níže uvádím: Celé znění ZDE Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť Dle nového mimořádného opatření ze dne 3.1.2022 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; (splnění podmínek podle bodu I/15…