workshop DKK a noha a její vliv na pánev a PD 6.6.2022