Otevření – skupinové lekce od 24.5.2021

Drazí 🙂

hlásím otevření studia oficiálně k 24.5. pro skupinové lekce.

Česká komora Fitness zveřejnila tyto podmínky – podrobně níže. Zkráceně platí:

 • rozestupy 2 m
 • přijdete v respirátorech a s testem, že jste negativní
 • desinfikujete si u vstupu ruce
 • věci si dáte do šatny, přijďte převlečení prosím – třeba to upraví do týdne a bude vše už jinak, zatím platí toto
 • do sálu s respirátorem, nosíte si vlastní podložky, pokud si půjčíte podložku, tak si na ni přinesete velkou osušku – hygiena, podložky můžete zakoupit u mne ve studiu
 • po cvičení desinfikujeme prostor, otevíráme okna, otřete po sobě připravenou desinfekcí skříňky. Vše je nachystáno a jede se ve stejném režimu jako na podzim a v zimě
 • při odchodu si desinfikujete ruce, neshlukujete se 
 • MOC SE NA VÁS TĚŠÍM :-)))) Přijdete?

   

  Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště)

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku:
– platného negativního
 PCR testu ne staršího než 7 dní,
– nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod.,
– nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce),
– nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19.
Na základě komunikace Mgr. Ondřejem Friesem z Ministerstva zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovištinebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště.

Více bod I/18 MO.

Kolik osob může být najednou na sportovišti

 1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 10 osob na takovém sportovišti.
 2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá.
 3. Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry.
 4. Ve skupině mohou být maximálně dvě osoby a pro takovou dvojici platí, že cvičící mohou mít při skupinové aktivitě fyzický kontakt, mohou používat stejné pomůcky nebo jsou ve vzdálenosti menší než 2 metry (např. sportovní tanec, bojové sporty, míčové sporty…). Za skupinovou aktivitu tedy nejsou považována stacionární cvičení s minimálním odstupem dvou metrů, s vlastními pomůckami, bez fyzického kontaktu a bez střídání míst (jóga, pilates, posilovací formy cvičení, spinning, alpinning apod.) Pro tyto aktivity platí obecná pravidla pro maximální kapacitu sportoviště (1 osoba na 15m2 a maximálně 10 osob na sportovišti).

  Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

  1. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování. Jejich prostor je však možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Při výkonu fyzického tréninku musí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem.

Dezinfekce, vzduchotechnika

 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Po skončení tréninku skupinové lekce stacionárního typu cvičení (jóga, pilates…) by mělo dojít k důkladnému vyvětrání, úklidu celého prostoru (podlahy) a dezinfekce použitých pomůcek.
 5. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce (doporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru)
 6. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním.

  Prodej nápojů a doplňků

  1. V prostoru baru je možné prodávat pouze balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje do jednorázových kelímků.
  2. V prostoru je zakázána konzumace jakýchkoliv potravin.
  3. Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry včetně čekací zóny.Napsat komentář