Nová pravidla ve vztahu ke COVID

Drazí,

Česká Komora Fitness upřesnila pravidla, která je nutné dodržovat. Níže uvádím:

Celé znění ZDE

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Dle nového mimořádného opatření ze dne 3.1.2022 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; (splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních)

Provozovatel musí u osoby při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

  • v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru
  • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Bod I/15 – podmínky pro vstup do provozovny

Bod 15 stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikace nebo osoby, které nemají ukončené očkování (jsou tzv. “rozočkovaní”)
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zdroj: Mimořádné opatření – Maloobchod a služby od 3.1.2022
Napsat komentář