Cesta za poznáním – ZÁŘÍ 2018

zdroj: www.jirkachomat.cz

Jak už mne mnozí z Vás znáte, víte, že nelením 🙂

Sice občas si naložím víc než bych potřebovala, ale někdy se prostě odolat nedá. Takže se opět vydávám na cestu za poznáním v mé profesi.

 

Tentokrát mne čeká vzdělání u:

1.) Robert Schleip Dr. biol. hum. Dipl. Psych. Německo –  KONFERENCE ‚FASCIA IN MOVEMENT AND SPORT‘  – Více se vnímejte!

2.) Prof. PeadDr. Pavel Kolář, PhD. – DNS kongres s mezinárodní účastí – Medicína pohybového systému ve sportu s účastí a přednáškami např.:

  • USA – Richard Ulm, DC – Understanding Stabilization in Strength Training
  • USA – Brett Winchester, DC – Important considerations for the throwing athlete
  • USA – Robert Lardner, PT – Addressing Symmetry and Asymmetry
  • ČR – Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD – Je DNS evidence based?
  • ČR – Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA – Radiodiagnostické metody a interpretace nálezů zobrazovacích metod ve sportu
  • ČR – Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA – Metabolické aspekty v diagnostice a terapii
  • ČR – Mgr. Eliška Urbářová – Posturální funkce a jejich trénink u dětí v rámci sportu – program DNS fit kid, aj, aj.

3.) nadstavbový speciál SPI u IQ POHYB PRAHA – Strukturální pohybové Integrace – Mgr. Daniel Müller a prim. MUDr. Sylvia Musilová – odd. Rehabilitace Nemocnice Tábor – Dech a Diastáza

 
Napsat komentář