Zdravá záda Hluboká nad Vltavou

KURZ ZDRAVÁ ZÁDA (ZZ) pro MUŽE A ŽENY začátečníky a mírně pokročilé začátečníky – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

KURZY 1. pololetí šk.roku 2022/2023:

 • 1.) kurz ZZ HL ÚTERÝ  …. 13.9.22 – 31.1.23 v 17:00 h. (19 lekcí) 
 • 2.) kurz ZZ HL STŘEDA ….14.9.22 – 1. 2. 23 v 8:00 h. (17 lekcí) 

KURZY 2.pololetí šk.roku 2022/2023:

 • 1.) kurz ZZ HL ÚTERÝ  …. 7.2. – 13.6.23 v 17:00 h. (18 lekcí) 
 • 2.) kurz ZZ HL STŘEDA ….8.2. – 14.6.23 v 8:00 h. (18 lekcí) 

Kurz je zaměřen na napřímení pánve a páteře. Rozpohybování kostěné struktury a aktivování svalové struktury celého těla. Posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.  Podpoříme napřímení krční páteře. Zapracujeme a rozpohybujeme hrudní koš. Neopomineme ani horní a dolní končetinu, stejně tak ruku a nohu. Budeme se snažit uvědomit si chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti. Zautomatizujeme návyky zdravého pohybu v průběhu dne při běžných denních aktivitách. Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předejdeme tak zraněním.

Hodiny jsou vedené dle principů zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou DNS – Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI – Strukturální Pohybové Integrace Mgr. Daniela Müllera a podle principů nadstavbových speciálů SPI – Herniace meziobratlového disku a bolesti zad a Diastáza a dech prim. MUDr. Sylvie Musilové z Rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor a Mgr. Daniela Müllera z IQ Pohyb Praha a dle metodiky a poznatků švýcarsko-francouzského konceptu SPIRALDYNAMIK®

Podmínky KURZU:

1.) pravidelné setkávání každé ÚTERÝ v 17:00 h. od 13.9.2022 do 31.1.2023 a od 7.2. do 13.6.2023
– necvičí se o vánočních svátcích 19.12. – 1.1.2023 a o jarních prázdninách 6.-10.3.2023

– cena celkem na 2. pololetí Kč 3 350,–

Platba pro stávající klienty ve dvou splátkách:
1. splátka do 31.12.2022 na účet nebo na poslední hodině v hotovosti ve výši Kč 1.500,–
2. splátka do 28.2.2023 na účet nebo na první hodině ve výši 1.850,–
Komu přispívá na pohybovou aktivitu zaměstnavatel vypíši částku celou nebo dle dohody a potřeby.
Ostatní mohou žádat o příspěvek na pohybovou aktivitu u své zdravotní pojišťovny 1x v roce.
Pro nově příchozí klienty platí kurzovné v jedné splátce po přihlášení se do kurzu.

2.) pravidelné setkávání každou STŘEDU v 8:00 h. od 14.9.2022 do 1.2.2023 a od 8.2. do 14.6.2023
– necvičí se o svátcích 28.9., podzimní prázdniny 26.10. a o vánočních svátcích 19.12. 
– 1.1. 2023, o jarních prázdninách 6.- 10.3.2023
– cena celkem na 2. pololetí Kč 3 350,–

Platba pro stávající klienty ve dvou splátkách:
1. splátka do 31.12.2022 na účet nebo na poslední hodině v hotovosti ve výši Kč 1.500,–
2. splátka do 28.2.2022 na účet nebo na první hodině ve výši 1.850,–

Platí se hotově nebo na BÚ u FIO banky č. účtu 2801355118 / 2010 + do poznámky uveďte prosím Vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ + HL ÚT či ST
Pro nově příchozí klienty platí kurzovné v jedné splátce po přihlášení se do kurzu.


Zrušení hodiny:

 • V případě, že hodinu budu muset mimořádně zrušit JÁ, bude nahrazeno VŽDY.
 • V případě, že nebudete moci VY, prosím o omluvu – sms. Standardně jednu předem omluvenou hodinu do 24 hod. před jejím konání, si budete moci nahradit po dohodě; v případě onemocnění COVID – na náhradě se domlouváme individuálně.
 • V případě uzavření z vládního nařízení bude cvičení on-line.
  Nadále dodržujeme přísnou hygienu. Noste si vlastní podložku pokud máte, případně velkou osušku na podložku navíc, pokud si ji budete půjčovat v Sokolovně. Všechny pomůcky po sobě dezinfikujeme. Pokud bude nutné/nařízené, noste roušku do společných prostor, na cvičení – pokud není nařízeno jinak – ji budeme sundavat.
 • V případě dlouhodobé nemoci, tj. potvrzení od lékaře, se spolu na náhradě domluvíme osobně.
 • V případě odhlášení z kurzu se kurzovné nevrací z důvodu rezervace místa. Vrácení peněz jen v případě, že přivedete za sebe náhradníka. Dále platí provozní a storno podmínky a GPDR – viz. CENÍK
PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
08:00 - 09:00 Zdravá záda Hluboká nad Vltavou08:00 - 08:55
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 Zdravá záda Hluboká nad Vltavou17:00 - 17:55
Click on the class name to get additional info
PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
08:00 - 09:00 Zdravá záda Hluboká nad Vltavou08:00 - 08:55
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 Zdravá záda Hluboká nad Vltavou17:00 - 17:55
Click on the class name to get additional info