Spirals – pilates v pohybu

Je forma pilates v pohybu. Je určena pro všechny – bez zdravotního omezení!!! Cvičí se na hudbu, hodina je poskládaná z 10 skladeb, každá skladba má své zaměření na něco jiného.

PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info
PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info