Nový kurz Zdravá záda a pánevní dno Hluboká

NAVAZUJICÍ kurz ZDRAVÁ ZÁDA a PÁNEVNÍ DNO Hluboká nad Vltavou – pro začátečníky MUŽE a ŽENY

Pravidelně každou STŘEDU od 16.1. – 19.6.2019 v 9:15 h. v SOKOLOVNĚ Hluboká (malý sál)
– VOLNO 5 míst

Kurz je zaměřen na napřímení pánve a páteře. Rozpohybování kostěné struktury a aktivování svalové struktury pánve. Posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem. Důraz je kladen na všechny vrstvy svalů pánevního dna nezbytné pro muže i ženy jako prevence proti prostatě, inkontinenci, zkvalitnění sexuálního života. To vše nám pomůže k napřímení krční páteře. Zapracujeme na hrudním koši. Odstraníme chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti. Zautomatizujeme návyky zdravého pohybu v průběhu dne při běžných denních aktivitách. Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předejdeme tak zraněním.

Hodiny jsou vedené dle principů zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou DNS – Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI – Strukturální Pohybové Integrace Mgr. Daniela Müllera a podle principů nadstavbového speciálu SPI – Herniace meziobratlového disku a bolesti zad prim. MUDr. Sylvie Musilové z Rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor a Mgr. Daniela Müllera z IQ Pohyb Praha.

 

Podmínky KURZU:

– pravidelné setkávání každou středu od 16.1. do 19.6.2019. Necvičí se o jarních prázdninách (4.2 – 8.2.). Cvičí se však o svátcích 1. i 8.5.
– celkem 22 setkání
– cena za druhé pololetí celkem 3 300 Kč – platí se ve dvou splátkách (hodina vychází na 150 Kč).

Platí se ve dvou splátkách:
1.) Kč 1 500 jako záloha pro rezervaci místa – do 16. ledna 2019 buď hotově nebo na BÚ u FIO banky č.účtu 2801355118 / 2010 + do poznámky uveďte Vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ + Hluboká úterý / středa.
2.) zbylou částku Kč 1800  budu vybírat  v hotovosti nebo na BÚ do konce února 2019.

Jsem nucena požadovat zálohu na rezervaci místa, abych věděla Váš skutečný zájem. V případě, že mi účast nepotvrdíte a nezaplatíte zálohu, Vaše místa uvolním nově příchozím. Děkuji moc za pochopení.

 

Zrušení hodiny:

V případě, že hodinu budu muset mimořádně zrušit JÁ, bude nahrazeno VŽDY.
V případě, že nebudete moci VY, prosím o omluvu. Předem omluvenou hodinu do 24 hod. před jejím konání, si budete moci nahradit buď v úterý od 17 h. nebo ve středu v 8:15 h.
V případě dlouhodobé nemoci, tj. potvrzení od lékaře, se spolu na náhradě domluvíme osobně.

 

PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info
PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info