Baseball Hluboká děti 10-14 let

Hodina je určená dětským hráčům baseballu TJ Sokol Hluboká ve věku 10 – 14 let.

Zimní příprava DNS v období říjen až polovina února je pro šk.r. 2018/19 ukončena.

Hodina běží v průběhu klasického tréninku baseballu, kdy jsou děti rozděleny do skupin. Skupina hráčů se střídá na klasickém baseballovém tréninku a zdravotnímu tréninku, který odpovídá požadavkům České baseballové asociace ČR. V letní přípravě zdravotní tréninky běží s jednotlivci, kdy řešíme individuální potřeby, omezení pohybu jedince.

Cílem je správné nastavení pánve a páteře, dosáhnout ideální sagitální stabilizace trupu s optimálním nastavením centrovaných kloubů končetin. A předcházet tak zbytečnému přetěžování.

Hodiny zdravotního tréninku jsou vedené dle:
– metodiky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace Prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D.
– principů fitness programu Strukturální Pohybové Integrace dle Mgr. Daniela Müllera se zapojením svalových řetězců v těle.

Na hodinách využíváme řadu pomůcek: pěnové válce – rollery, masážní míčky, míče, víčka, therabandy, pilates kruhy, bosu, aj.

PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info
PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
Click on the class name to get additional info